A A A

Social Return

Social Return houdt in dat overheden, zoals een gemeente of provincie, afspraken over sociale doelen maken met opdrachtnemers van gemeentelijke of provinciale investeringsprojecten. Opdrachtnemers moeten ten minste 5 procent van de opdrachtsom besteden aan de inzet van langdurig werkzoekenden of stagiaires. Ook de gemeenten in Gooi en Vechtstreek voeren een duurzaam inkoopbeleid. De Social Return-regeling is hier een onderdeel van. Het is een regeling om de werkgelegenheid in de regio te bevorderen.

Om aan de Social return verplichting te voldoen, kunt u medewerkers die vallen onder die doelgroep aannemen of inhuren. Een derde mogelijkheid is om bijvoorbeeld Tomingroep (waar veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken) aan te stellen als onderaannemer. Social Return is een uitgelezen kans om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk van alle dag door te voeren.

Sociaal maatschappelijk ondernemen op deze manier betekent dat u investeert volgens de ‘bouwblokkenmethode’. Met de bouwblokkenmethode bepaalt u zelf hoe u de social return-verplichting invult door verschillende activiteiten (bouwblokken) op te stapelen tot de in te vullen waarde. Voorbeelden van deze bouwblokken zijn: betaalde banen, leerbanen, vrijwilligerswerk, opdrachten voor de sociale werkvoorziening

Bureau social return

Een Social Return Officer van het bureau Social Return helpt u bij de invulling van de social return-verplichting. Dit bureau werkt nauw samen met het WerkgeversServicepunt Gooi en Vechtstreek. Wilt u meer weten over social return volgens de bouwblokkenmethode? Neem dan contact op met Monique de Nijs, Social Return Officer regio Gooi en Vechtstreek / gemeente Hilversum. Telefoon: 06 - 53 38 80 16 of (035) 629 27 32

E-mail: m.denijs@hilversum.nl