A A A

De Participatiewet

In ons land willen we dat iedereen kan werken, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom heeft de regering met het bedrijfsleven afgesproken dat er de komende jaren voor hen 100.000 banen bijkomen, de zogenoemde garantiebanen. Deze banen zijn bedoeld voor mensen die kunnen werken, maar niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers moet volgens die afspraak 5% van het personeelsbestand uit deze doelgroep gaan bestaan.

Iedereen kan iets, iedereen heeft een talent. Wilt u dit talent een kans geven en zo voldoen aan de Banenafspraak? Het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek kan u daarbij helpen! Wij helpen mensen met een arbeidsbeperking aan een betaalde baan èn we helpen werkgevers bij het vinden van geschikte werkplekken. Samen komen we tot win-win situaties waarin gemotiveerde werkzoekenden een baan vinden en u als werkgever voldoet aan de Banenafspraak.

Quotum voorkomen

Geven werkgevers de komende jaren niet genoeg banen vrij? Dan dwingt de overheid deze alsnog af met een quotum. Wij zorgen er graag samen met u voor, dat een quotum onnodig is. Immers: als u werk heeft, hebben wij de mensen!

Iemand met een beperking in dienst nemen?

Wanneer u bij het Werkgeversservicepunt (WSP) aangeeft dat u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst wilt nemen, dan gaat een accountmanager van het WSP voor u op zoek naar passende kandidaten. Dat doen we aan de hand van de volgende stappen:

  1. U stelt een functieprofiel op, eventueel in afstemming met de accountmanager. Het kan hierbij gaan om een bestaande of een nieuwe functie. Denk ook aan het creëren van een aangepaste functie door eenvoudige, bestaande taken samen te voegen.
  2. U voert (eventueel) samen met de accountmanager de sollicitatiegesprekken.
  3. Wanneer u een geschikte kandidaat heeft gevonden, start hij of zij eerst met een proefplaatsing bij uw bedrijf. Vanaf de eerste dag van die proefplaatsing krijgt de kandidaat begeleiding van een medewerker van het WSP.
  4. Het WSP vraagt een indicatie van de kandidaat aan bij UWV. Deze indicatie wordt afgegeven als er een vermoeden is dat iemand niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen.
  5. Een arbeidsdeskundige van het WSP komt bij u langs om samen met u de loonwaarde van de kandidaat vast te stellen met behulp van een meting. Ook wordt vastgesteld wat er eventueel nog meer nodig is op de werkplek.
  6. Als u tevreden bent over de kandidaat, dan kunt u hem of haar een arbeidsovereenkomst aanbieden.
  7. Vervolgens regelt het WSP samen met u de benodigde ondersteuning op de werkplek, een eventuele no-riskpolis en de loonkostensubsidie.
  8. Jaarlijks wordt door het WSP de loonwaarde opnieuw vastgesteld.

Instrumentarium: regelingen en subsidies

Als betrokken werkgever heeft u hart voor mensen, maar natuurlijk ook voor uw eigen zaak. Daarom zijn er subsidies en regelingen om het voor u eenvoudiger én aantrekkelijker te maken.