A A A

Regionale samenwerking

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben ervoor gekozen om vanuit het Werkgeversservicepunt gezamenlijk de werkgeversdienstverlening vorm te geven. In het samenwerkingsverband zijn de gemeenten en UWV vertegenwoordigd. Met gedeelde systemen, een op elkaar afgestemd instrumentarium en een gezamenlijke werkgeversbenadering versterken de betrokken partijen elkaar en is er sprake van een gecoördineerde werkgeversbenadering. Zo kunnen wij u als klant beter bedienen en ontzorgen bij het bieden van kansen aan de werkzoekenden van Gooi en Vechtstreek.

Het WSP Gooi en Vechtstreek is hét loket voor vragen over arbeidsmarktontwikkelingen op korte en lange termijn, werven van personeel en informatie over wet- en regelgeving. Aan de dienstverlening zijn géén kosten verbonden.