A A A

Social return bij Connexxion

Connexion.png’Toen we er net mee begonnen, zagen we social return vooral als een contractuele verplichting. Inmiddels kiezen we er zelf voor om mensen vanuit een uitkering in dienst te nemen. Keer op keer levert het ons hele goede nieuwe collega’s op’, vertelt Shirley van den Kolk, vestigingsmanager taxigebied Midden-Nederland van Connexxion.

Sociaal ondernemen

Social return stimuleert werkgevers om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Wanneer zij een dienst of product aan de gemeente gaan leveren, zijn zij namelijk verplicht om in ieder geval 5% van de waarde van de opdracht te investeren in sociaal maatschappelijk ondernemen.

Gemotiveerd personeel

‘Toen we ons 3 jaar geleden inschreven op de aanbesteding leerlingenvervoer voor de regio Gooi en Vechtstreek,’ vertelt Shirley van den Kolk, ‘kregen we voor het eerst te maken met de social return-verplichting. We kozen er toen voor de verplichting uit te voeren door mensen aan te nemen die een uitkering van gemeenten of UWV kregen. Deze methode beviel ons goed, omdat we merkten dat deze werkzoekenden heel gemotiveerd zijn. Inmiddels werven we het grootste deel van ons nieuwe personeel via social return.’
‘Sinds januari 2014 heeft het WerkgeversServicepunt 20 nieuwe chauffeurs voor ons gevonden. De samenwerking verloopt goed en samen lukt het ons om van de social return-verplichting een win-winsituatie te maken. De werkzoekende krijgt zelfvertrouwen door zijn nieuwe baan en wij hebben snel nieuw gemotiveerd personeel’, aldus Shirley.

Kwalitatief personeel

Martin Schram van Connexxion verzorgt als mentor en coördinator social return de werving en selectie van nieuw personeel. Ook werkt hij nieuwe medewerkers in en begeleidt hij ze op de werkvloer. Hij vertelt dat Connexxion door de social return-verplichting niet heeft hoeven inleveren op kwaliteit. ‘We stellen aan nieuwe medewerkers dezelfde eisen als aan ieder ander. Dit moet ook wel, want al onze opdrachtgevers verwachten goede chauffeurs. Het enige verschil is dat er voor sommige medewerkers een langer voortraject geldt omdat zij weer even moeten wennen aan een nieuw werkritme. Maar al met al kosten nieuwe medewerkers die we aannemen vanuit een uitkeringssituatie ons niet meer energie dan andere nieuwe medewerkers.’

Zelfvertrouwen

Shirley vult Martin aan: ‘We merken juist dat we er veel voor terugkrijgen. Wij geven langdurig werkzoekenden een kans. Als een nieuwe collega die kans met beide handen aangrijpt, zien we zijn of haar zelfvertrouwen groeien. Het zijn stuk voor stuk mensen om trots op te zijn.’