A A A

Win-win met functiecreatie

Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden binnen uw bedrijf te analyseren en waar mogelijk opnieuw te verdelen. We bekijken de werkprocessen en geven aan welke relatief eenvoudige taken zijn af te splitsen. Deze taken kunnen worden samengevoegd tot nieuwe duurzame banen. Zo doet uw gekwalificeerde personeel het werk waarvoor het is opgeleid en worden elementaire taken uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat levert u meer rendement op uit uw gekwalificeerde personeel én biedt u de gelegenheid om sociaal te ondernemen.

Het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek (WSP) is expert op het gebied van functiecreatie en bekijkt graag de mogelijkheden binnen uw bedrijf.