A A A

Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie

Het is de wens van de regering dat werkgevers structureel meer werk gaan bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Dit noemen we een inclusieve arbeidsmarkt. In een inclusieve arbeidsmarkt kan iedereen naar vermogen zijn of haar bijdrage leveren.

Methodiek Inclusieve Arbeidsorganisatie

De methodiek Inclusieve Arbeidsorganisatie is ontwikkeld door UWV en de Universiteit Maastricht. Deze methode gaat verder dan de methode ‘jobcarving’, waarbij aangepaste functies op maat worden gemaakt voor individuele medewerkers met een arbeidsbeperking.  De methodiek Inclusieve Arbeidsorganisatie is ontwikkeld om werkgevers te adviseren en te ondersteunen, die mensen met een arbeidsbeperking en weinig opleiding duurzaam willen opnemen in hun arbeidsorganisatie.

De werkzoekenden waarover we het hebben, zijn onvoldoende toegerust om bestaande functies zonder meer uit te voeren. Ze zijn echter wel in staat om eenvoudige werkzaamheden uit te voeren in een gestructureerde werkomgeving en met de juiste begeleiding. In de meeste bedrijven zijn dergelijke werkzaamheden wel voorhanden, maar als onderdeel van functies die op zijn minst een startkwalificatie vereisen (MBO-2, HAVO, VWO). Via herschikking van taken kunnen elementaire functies worden gecreëerd die geschikt zijn voor deze doelgroep.

Opzet

  • Met behulp van een arbeidsanalyse sporen we elementaire taken op in bestaande werkprocessen (werkzaamheden die geen vooropleiding vereisen). Deze taken zijn vaak routinematig van aard.
  • We gaan na of elementaire taken aan bestaande functies kunnen worden onttrokken zonder dat dit leidt tot verstoringen van de werkprocessen, of ongewenste neveneffecten heeft voor andere werknemers.
  • Vervolgens worden deze elementaire taken gecombineerd en dat levert een takenpakket op voor een kandidaat uit de doelgroep.
  • Daarna gaan we samen met u op zoek naar een passende medewerker. We begeleiden de kandidaat totdat hij of zij naar vermogen, een productieve bijdrage kan leveren.

 

 

Win win win

Uw andere medewerkers kunnen zich weer op hun kerntaken richten, de taken waarvoor zij bij uitstek gekwalificeerd zijn. Deze herverdeling van taken is dus ook vanuit bedrijfskundig oogpunt interessant. Een inclusieve organisatie is in staat om ieders talenten optimaal te benutten in de meest productieve combinatie.

Het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek helpt u niet alleen bij werving, selectie en plaatsing van werkzoekenden met een arbeidsbeperking, maar geeft u ook advies over financiële mogelijkheden en kan u een Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie geven.